Persónuverndaryfirlýsing til umsækjenda um störf

Varðandi umsókn þína, mun Ísfélag Vestmannaeyja hf., sem ábyrgðaraðili, safna og vinna með persónugreinanlegar upplýsingar þínar í þeim tilgangi sem tilgreindur er hér að neðan. Vinsamlegast kynntu þér vel eftirfarandi atriði til þess að skilja hvernig við vinnum með persónuupplýsingar þínar.

Hvaða gögnum söfnum við um þig og í hvaða tilgangi?

Við söfnum og vinnum eftirfarandi persónuupplýsingar til þess að meðhöndla umsókn þína og annað tengt ráðningarferlinu og fyrir aðrar stöður innan Ísfélags Vestmannaeyja (ef samþykki hefur verið veitt):

 • Nafni; fæðingardegi, netfangi, heimilisfangi, dvalarlandi, símanúmeri, mynd, upplýsingum um fyrri atvinnu og menntun og öðrum upplýsingum sem koma fram í ferilskrá, prófskírteini og öðrum skjölum sem þú hefur útvegað okkur, upplýsingum um meðmælendur, prófniðurstöður og innra mat sem fer fram á þér í tengslum við umsóknina.

Persónusnið: Engin sjálfvirk gagnavinnsla fer fram í tengslum við ráðningarferli hjá Ísfélagi Vestmannaeyja.

Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu: Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga þinna er byggð á gildandi persónuverndarlöggjöf.

Frá hverjum söfnum við þínum persónuupplýsingum?: Upplýsingunum er safnað frá þér og eftir atvikum í gegnum umsagnaraðila sem þú bendir okkur á.

Hvert flytjum við gögnin þín?: Við gætum flutt gögnin þín, í tengslum við þau atriði sem nefnd eru hér að ofan, til umsjáraðila upplýsingakerfa og umsjáraðila skýlausna sem vinna með eða geyma persónuupplýsingarnar fyrir okkur.

Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar um þig?: Við geymum persónuupplýsingarnar svo lengi sem við teljum nauðsynlegt til að uppfylla þann tilgang sem nefndur er hér að ofan, þó ekki lengur en 6 mánuði.

Réttindi þín: Þú nýtur eftirfarandi réttinda samkvæmt lögum um persónuvernd:

 • Að hafa aðgang að persónuupplýsingunum.
 • Að láta leiðrétta eða eyða persónuupplýsingum.
 • Að láta takmarka vinnslu með persónuupplýsingar.
 • Að draga til baka samþykki hvenær sem er.
 • Að andmæla vinnslu persónuupplýsinga.
 • Þú hefur einnig rétt til þess að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsyfirvaldi sjáir þú ástæðu til þess.

Frekari upplýsingar: Vinsamlegast hafðu samband við okkur í gegnum personuvernd@isfelag.is ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi vernd persónuupplýsinga þinna eða ef þú vilt nýta þér lagaleg réttindi þín.

 


Privacy notice to applicants

In connection with your application, Ísfélag Vestmannaeyja will, as the data controller, collect and process personal data about you for the purposes specified below. Therefore, please read this text carefully in order to understand how we process your personal data.

Which data do we collect about you and for which purposes?

We collect and process the following types of personal data for the purpose of handling your application and related recruitment activities hereto; for other positions within Ísfélag Vestmannaeyja (if you have given consent hereto):

 • Your name, date of birth, e-mail address, home address, country of residence, telephone number, photo, employment and education details and other information provided by you in your CV, diploma or any other documents disclosed by you to us, contact details on referees, test results and internal candidate evaluations carried out in connection your application process.

Profiling: No automatic data processing occurs regarding the recruitment process at Ísfélag Vestmannaeyja.

Legal basis of processing: Collection and processing of your personal data is based on the applicable data protection regulation.

From whom do we collect your personal data?: The personal data is collected from you or references given by you to us. We collect and process your data as it is necessary for the performance of a contract, or in order to take steps at your request prior to entering into a contract.

To whom do we transfer your personal data?: We may transfer your personal data to system providers, including cloud service providers who process or store your personal data on our behalf.

How long do we store your data?: We store your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes above, however, for no longer than 6 months.

Your rights: Subject to the conditions set out in the applicable data protection legislation, you enjoy the following rights:

 • The right to request access to the personal data registered of you
 • The right to rectification and erasure the personal data
 • The right to restriction of processing
 • The right to withdraw your consent at any time
 • The right to objection to the processing of your personal data
 • You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Contact Details: Please contact us at personuvernd@isfelag.is, if you have any questions in regards to the protection of your personal data or if you wish to exercise your legal rights.